รับสมัครงาน

ติดต่อสมัครงาน : ฝ่ายบุคคล โทร 02-9136624 วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00น.

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

การรับสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สัมภาษณ์ทราบผลทันที

ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย

การรับสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สัมภาษณ์ทราบผลทันที

  

คุณสมบัติ

 • ชาย-หญิง อายุ 20-45 ปี
 • จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • รักงานบริการ ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

 • ชาย-หญิง อายุ 20-45 ปี
 • จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • รักงานบริการ ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2รูป
 5. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2รูป
 5. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
สมัครงาน
Contact Us
First
Last
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

how to maintain sexual health what kind of doctor treats low sex drive pills to treat ed male enhancement pills ed pills birth control dim and testosterone therapy male penis size increase maca erectile dysfunction vitality rx male enhancement reviews extenze liquid drink real review of penis enlargement how to get a thicker pennis naturally penis enlargement overtraining oil recipes for low libido what does a symptom of extreme fatigue and low sex drive mean sexual stamina challenge weight lifting testosterone booster sex drive 2008 cast jacked up testosterone booster big jak energy drink do you need prescription to buy extenze at walmart or wallgreen effects of adderall high on sex drive sexual health inventory for men shim erectile dysfunction alabama women sexual health articles